Smidigare företagande

Hantering av verksamheten är ofta en utmaning. Waremann är en omfattande arbetshanteringstjänst som lämpar sig inom flertalet olika branscher. En effektiv lösning, som förenar verksamhetshantering med ekonomiuppföljning. Waremann minskar kundföretagens utgifter och sparar personalens arbetstid.

SAMMANSTÄLLER OCH PRESENTERAR DATA

Waremann förenar företagshantering, arbetshantering och ekonomiuppföljning under samma "paraply".
Våra kundföretag kan genom Waremann Finance värdera sin verksamhet samt presentera finansiell information för till exempel finans, försäkrings- eller placeringsbyråer.

En Tjänst, många branscher

En och samma tjänst används oberoende bransch. Sedan skräddarsys en servicehelhet som passar kundens önskemål. Våra tjänster är uppbyggda för att vara användarvänliga.

Betala endast för vad som behövs

Prissättningen är rimlig och består av en årlig licensavgift samt av en månatlig användaravgift. Priset fastlås på basis av valda tjänstepaket samt av antalet användare. Specialönskemål och kundanpassningar förhandlas och bearbetas skilt.

sammanställer och presenterar data

Waremann förenar företagshantering, arbetshantering och ekonomiuppföljning under samma "paraply". Våra kundföretag kan genom Waremann Finance värdera sin verksamhet samt presentera finansiell information för till exempel finans, försäkrings- eller placeringsbyråer.

en tjänst, många branscher

En och samma tjänst används oberoende bransch. Sedan skräddarsys en servicehelhet som passar kundens önskemål. Våra tjänster är uppbyggda för att vara användarvänliga.

Betala endast för vad som behövs

Prissättningen är rimlig och består av en årlig licensavgift samt av en månatlig användaravgift. Priset fastlås på basis av valda tjänstepaket samt av antalet användare. Specialönskemål och kundanpassningar förhandlas och bearbetas skilt.

sammanställer och presenterar data

Waremann förenar företagshantering, arbetshantering och ekonomiuppföljning under samma "paraply". Våra kundföretag kan genom Waremann Finance värdera sin verksamhet samt presentera finansiell information för till exempel finans, försäkrings- eller placeringsbyråer.

EN TJÄNST, MåNGA BRANSCHER

En och samma tjänst används oberoende bransch. Sedan skräddarsys en servicehelhet som passar kundens önskemål. Våra tjänster är uppbyggda för att vara användarvänliga.

betala endast för vad som behövs

Prissättningen är rimlig och består av en årlig licensavgift samt av en månatlig användaravgift. Priset fastlås på basis av valda tjänstepaket samt av antalet användare. Specialönskemål och kundanpassningar förhandlas och bearbetas skilt.

Kundbetjäning

Mån - Fre 8-15:30
(tfn) 020 734 8711
info@waremann.com

Adress

Fiskaregatan 1B, 20100 Åbo
(Märsgatan 22, 10960 Hangö)

Faktureringsinformation

Oy Waremann Acrux Ab | FO-nummer: 2551241-6
E-fakturaadress: 003725512416 | Operatör: Maventa (003721291126) Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH
E-fakturaadress: FI8917783000003626 | Operatör: Nordea (NDEAFIHH) Adressen för e-post fakturor : 25512416@scan.netvisor.fi
Skanningstjänst: Oy Waremann Acrux Ab, 2551241, PL 100, 80020 Kollektor Scan

Vi önskar motta fakturorna i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor till våra besöksadresser.