Tel. +358 20 734 8711 • info@waremann.com
Kontakt

Waremann arbetshantering

Mobiltjänst för lättare hantering av arbetet

Waremann, med sina mångsidiga applikationer, utvecklas ständigt i samarbete med professionella inom olika yrkesgrupper, för att underlätta själva arbetandet, dokumenterandet, uppföljandet, ledandet, samt arkiverandet och rapporterandet av det dagliga arbetet.

Redan under tjänstens första år, visade det sig att produktiviteten hos kundernas företag höjdes märkbart. Waremann uppfattas som ett vettigt förvärv.

 

Så här fungerar Waremann

 

Arbetet dokumenteras mobilt

Nödvändig dokumentation skrivs och sparas med den användarvänliga Waremann mobilapplikationen. De viktigaste funktionerna i Android-applikationen består av bl.a arbetsplats-, arbetstids-, tillträdeskontroll-, utrustning- och materialhantering, som tillsammans med de övriga verktygen bidrar till att det dagliga arbetet kan skötas bekymmerfritt.

Kontrollera verksamheten var som helst

Waremann registrerar och håller koll på den egna personalens, entreprenörernas samt utrustningens och materialens positioner och situationer på de olika projekten.

Även entreprenaduppgifter samlas in

Waremann utnyttjar smart tags, stämpelmaskiner samt den egna NFC-mobilapplikationen för att samla in entreprenörernas passeruppgifter. Systemet kan erbjuda rapporter i realtid över alla inloggade personer per projekt.

 

Överför uppgifter till faktureringen och löneutbetalningen

Uppgifter från Waremann kan användas i samband med löneutbetalning eller fakturering.

 

Tjänster

Mer transparent arbete, mer lönsam verksamhet

 


Se och hantera alla resurser

Spara tid, pengar och tålamod, då Waremann samlar in all arbetsplatsinformation, samt i och med att man med en pixels noggrannhet kan hålla koll på utrustningens, materialens och personalens situationer och positioner.

 

Hantera kostnader i realtid

Waremann följer i realtid de dagliga händelserna i arbetet. Hur arbetstiden, entreprenader, utrustning och material används, framförs transparent för arbetsledningen. Information från tjänsten är tidsenlig, noggrann och korrekt, vilket gör det möjligt att identifiera och lösa eventuella problem inom produktiviteten.

 


Effektivare kontroll av arbetstimmarna

Waremann besparar arbetsledningen från förhandsgranskning av arbetstagarnas inmatade uppgifter och sparar därmed tid.

 

Överför uppgifter till fakturering och löneutbetalning

Uppgifter från Waremann kan lätt nyttjas i andra system. Vill man inte använda arbetstid till att överföra uppgifter, kan arbetsmomentet med ett skilt avtal och tilläggskostnader automatiseras med hjälp av systemintegration.

Fråga mer om systemintegration ›

 


Skicka byggbranschens skatteuppgifter

1.7.2014 publicerade vi gränssnittet Weromann™ för lättare rapportering av byggbranschens entreprenad- och arbetstagaruppgifter till Skatteförvaltningen. Weromann™ fungerar även lika bra utanför byggbranschen, ifall även andra yrkesområden blir anmälningsskyldiga.

 


Prissättning

Valuta för pengarna

Syftet med Waremann är att spara användarnas pengar så mycket som möjligt, samt att minska utgifterna för kundernas affärsverksamhet. För Waremann betalas endast en användarspecifik månadsavgift, som är en märkbart mindre summa än beloppet som sparas in genom tjänsten.

Läs hur våra kunder har sparat ›

Betala bara för vad som behövs

Prissättning i enlighet med vald servicenivå samt antalet användare.

Begär offert ›

 

Kundberättelser

Framgång byggs tillsammans

Utrustning och material

”Sakerna hålls i förvar och behöver inte ständigt letas efter.”
Verkställande direktör John Lindqvist, Västra Nylands Byggservice Ab

Uppskattad besparing:
Arbetstid som använts till letande minskar med 100 € / pers. / mån
Förlusten av föremål minskar med 10 000 € / år

Arbetstid

”Arbetstiderna följs noggrannare och timbokföringen blir mer exakt. Vi får mera utfört arbete för de utbetalda lönerna.”
Förman Janne Boström, Västra Nylands Byggservice Ab

Uppskattad besparing:
Användningen av tiden effektiveras och löneutbetalningarna blir mer exakta
250 € / pers. / mån

Körkilometer

”Waremann underlättar navigering till platserna och alla egna körkilometer finns lätta till hands, tack vare telefonens gps.”
Förman Janne Boström, Västra Nylands Byggservice Ab

Uppskattad besparing:
Onödiga körningar minskar och utbetalningarna av resekostnaderna blir mer exakta
ca. 25 € / per. / mån

Fakturering

”Information från arbetsplatserna fås utan dröjsmål, alltså är det möjligt att fakturera med en gång. Extra jobb anges skilt i systemet, alltså lämnas de inte ofakturerade.”
Förman Janne Boström, Västra Nylands Byggservice Ab

Uppskattad besparing:
Snabbare och mer precis fakturering
ca. 5000 € / år

Företag

Waremann sparar mera tid och pengar

Vad gör vi?

Vi löser problem inom produktivitet med hjälp av mobilteknologi, positionsutrustning samt smart tags, och sparar därmed våra kunders tid och pengar. Vårt verksamhetssätt är smidigt och kundvänligt.

 

Vad värdesätter vi?

Hörnstenarna i vår verksamhet är kundorientering, innovativitet och arbetsamhet.

Vår bakgrund

2006 Grundades Gloobit Oy med fokus på geografiska informationssystem

2012 Började Gloobit Oy, under namnet Waremann, utveckla mobiltjänster enligt byggsektorns behov

2013 Waremann togs i bruk av VN Bygg AB och affärsverksamheten ombildades till Oy Waremann Acrux Ab

2014 Samarbete inom försäljning och marknadsföring inleddes med Sonera

2015 I oktober överfördes byggnadsservicedelen inklusive branschens kunder till Evry Jydacom Oy genom köpeavtal. I april grundades produktionsenheten i Salo

2016 Waremann utbudet är branschens bredaste och utvecklas i samband med tiden och teknologin. Future Works Today And Tomorrow

 

Våra samarbetspartners

sonera_logostv_logo

image002

Tag kontakt

Begär tilläggsinformation eller offert.
Vi svarar på ditt meddelande inom 24 h.

Namn *

E-post *

Ämne *

Meddelande *

Räkneuppgift: 47 + = 48

Kundbetjäning

tfn: +358 20 734 8710
asiakaspalvelu@waremann.com

Försäljning

tfn: +358 20 734 8711
myynti@waremann.com

Faktureringsadresser

Oy Waremann Acrux Ab | FO-nummer: 2551241-6 | E-faktureringsadress: 003725512416 | Operatör: Maventa (003721291126) | Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH | E-faktureringsadress: FI8917783000003626 | Operatör: Nordea (NDEAFIHH) | Adressen för e-post fakturor: 25512416@scan.netvisor.fi | Skanningstjänst för pappersfakturor: Oy Waremann Acrux Ab, 25512416, PL 100, 80020 Kollektor Scan |

* Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår ovannämda skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på våra besöksadresser!

Adress1 (officiell)

Märsgatan 22, Hangö

 

 

Adress3 (produktion, besök)

Fiskaregatan 1B, Åbo

Adress2 (försäljning)

Sandövägen 8, Hangö